چگونگی  پیدایش نمای ساختمان  از گذشته تا حال و توقعاتی که میتوانیم از ان داشته باشیم.

انتظاراتی که از نمای ساختمان داریم شامل:

۱-محافظت از انسانها

۲-حس زیبایی و تمیز بودن شهرمان

۳-ایجاد ارتباط فضای داخلی و بیرونی

۴-معرف شخصیت

یکی از نخستین و مهمترین وظایف نمای سختمان ها و برج ها  محافظت انسانها نسبت به  تهدید های خارجی و بیرونی است .

به همین هدف عوامل جوی از یک طرف و حیوانات  و انسان های مزاحم از طرف دیگر مایه شده

است انسان فضایی را به عنوان منزل برای محل سکونت خویش ایجاد نماید .

تا زمانی که انسانها از خانه به عنوان یک محیط‌ محافظتی بهره‌گیری میکردند ایجاد نماسازی

مفهوم انچنانی نداشت و ساختمان های مسکونی به چهره حصار های بلند و استوار و محصور شده

بودند و نمای ساختمان ها تهویه مناسب به داخل و  خارج نداشت و این فرمایش جلوی نفوذ باد و

باران و برودت ،گرما و نفوذ عوامل انسانی و حیوانی را گرفت. پس از مدتی و گذشت زمان نیاز انسان به روشنایی و هوا

و تهویه جهت ورود و خروج هوابیشتر شده و ایجاد فضای خالی و پنچر ه در دیوارها افزایش پیدا کرد و

انسان ها از پوسته سومی برای محافظت اغلب استفاده کردند. بعد از این مرحله انسان ها دیواری

را سرتا سر ساختمان کشیده و مایه افزایش تعداد ساختمان های های مسکونی و روستا ها گردید و منزل ها

درون گر و ابادی ها تمرکز گرا طراحی شدند.

معنی و مفهوم داخل گرا بدین معنی است که انسانها حول یک فضای اجتماعی میدان مانند در کنار

یکدیگر زندگی میکنند ،در واقع درون گرایی از اصول معماری مملکت های اسلامی و مسلمان نشین

میباشد که در ساخت و ساز های خانه ها بهره‌گیری میشد.اما ابداع این معماری اسلام نبود و تنها بدست ان تثبیت شده است .در واقع بعد از ظهور اسلام  در ساختمان سازی روش

جدیدی آفرینش نشد و از همان الگوهای معماری باستانی در برپایی مساجد استفاده کرد.

error: Content is protected !!