اصول و ضوابط نورپردازی نما چیست؟

نورپردازی نما یکی از مهمترین بخشها در زیبایی نمای ساختمان محسوب می شود که از جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد در واقع نمای ساختمان اولین عامل ارتباط افراد با ساختمان میباشد که میبایستی در حین طراحی نما به نمای شب و روز توجه نماییم .اولین نکته در نورپردازی نما توجه به رنگ و شدت نورها میباشد چرا که با چشم انسان باید هماهنگی داشته باشد و ازار دهنده نباشد تا از دیدن بنا خوداری نماید.مسئله دیگر  است که نورها نباید به داخل ساختمان  بیایند زیرا باعث رنجش ساکنین اپارتمان میشوند و اما نکته دیگر این است که منبع نور نباید جز در موارد خاص دیده شود .نورپردازی باید هدفمند باشد وباعث زیبایی هرچه بیشتر بنا شود هماهنگی رنگ نورها با رنگ متریال های انتخاب شده ،یکی از مهمترین مواردی است که باید درهنگام برنامه ریزی برای نور پردازی به ان توجه کرد.همچنین به ابن نکته نیز باید توجه کرد که کدام جنبه معماری میبایستی مورد تاکید قرار گیرد یکی دیگر از ظوابط در مورد نورپردازیی نمای ساختمان در مورد هماهنگی با محیط اطراف وارایش دیواره های صاف  یکدست در تناسب با ابنیه مجاور میباشد                                                                                                                                                                                                                                                                               انواع نورپردازی دارای دارای سه نوع خشن – یکدست و از داخل و بیرون را نام برد .

در نورپردازی خشن همانگونه که از اسمش مشخص است برای برجسته کردن عناصر معماری نمای ساختمان استفاده میکنیم. از معایب این روش این است که نمیتوانیم سزح وسیعی از نما را روشن نماییم.

در نورپردازی یکدست  میتوان سطح وسیعی از نما را  روشن نماییم.

امروزه کاهش مصرف برق  و انرژی در نورپردازی بسیار دارای اهمیت میباشد. وبرای این منظور به جای پر کردن چراغ در کل نما ،قسمتی از نما را نصب مینماییم  تا بیشتر  در نظر مردم جلب توجه نماید. وتاثیر مثبتی بر دید نما بگذارد.

نورپردازی نما

نورپردازی نما

تعویض ونصب لامپهای سوخته نما   ونورپردازی نما بدون نیاز به داربست

دسامبر 18, 2016

نورپردازی نما

 اصول و ضوابط نورپردازی نما چیست؟ نورپردازی نما یکی از مهمترین بخشها در زیبایی نمای ساختمان محسوب می شود که از جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد […]
UA-114361897-1
error: Content is protected !!