شستشوي نماي اجري

نماهاي اجري به علت بافت زبر به سرعت الودگي و گردو غبار را به خود جذب ميكند. و در صورتي كه سالها از ان بگذرد تبديل به جرم ميشود و ممكن است احتياج به سند بلاست پيدا بكند كه به سطح اجر صدمه ميزند. بنابر اين بهتر است تا هر ١ تا ٢ سال توسط واتر جت شسته شود تا همچنان بعد از ساليان سال يك نماي تميز و زيبا داشته باشيد.

شهریور ۱, ۱۳۹۶

شستشوي نماي اجري

شستشوي نماي اجري نماهاي اجري به علت بافت زبر به سرعت الودگي و گردو غبار را به خود جذب ميكند. و در صورتي كه سالها از […]
فروردین ۱, ۱۳۹۶

Facade cleaning, working with ropes, without the need for scaffoldingشستشوی نما،نماشویی

Cleaning of facade and pay more attention In addition to the importance of cleanliness facade, with washing posing by the water jet with water pressure 200 […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۵

شستشوی نما

شستشوی نما
UA-114361897-1
error: Content is protected !!