نحوه پیدایش نمای ساختمان و توقعاتی که از ان داریم

از نمای ساختمان چهار عملکرد انتظار داریم :

۱-محافظت از انسانها

۲-زیبایی و جزیی از فضای شهری

۳-ایجاد ارتباط فضای داخلی و بیرونی

۴-معرف شخصیت

یکی از اولین و مهمترین وظایف نما محافظت انسانها در برابر تهدید های خارجی و بیرونی است .

به همین منظور عوامل جوی از یک طرف و حیوانات  و انسان های مزاحم از طرف دیگر باعث شده

است انسان فضایی را به عنوان خانه برای محل سکونت خود ایجاد نماید .

تا زمانی که انسانها از خانه به عنوان یک مکان محافظتی استفاده میکردند ایجاد نماسازی

مفهوم انچنانی نداشت و ساختمان های مسکونی به صورت دیوار های بلند و محکم و محصور شده

بودند و نمای ساختمان ها حداقل جای خالی و منفذ را به بیرون داشت و این امر جلوی نفوذ باد و

باران و سرما ،گرما و نفوذ عوامل انسانی و حیوانی را گرفت. به مرور مان نیاز انسان به نور و هوا

و همچنین تهویه مناسب بیشتر شده و ایجاد فضای خالی و پنچر ه در دیوارها افزایش پیدا کرد و

انسان ها از پوسته سومی برای محافظت بیشتر استفاده کردند. پس از این مرحله انسان ها دیواری

را دور تا دور ساختمان کشیده و باعث افزایش تعداد واحد های مسکونی و روستا ها گردید و خانه ها

درون گر و ابادی ها تمرکز گرا طراحی شدند.

معنی و مفهوم درون گرا بدین معنی است که انسانها حول یک فضای اجتماعی میدان گونه در کنار

یکدیگر زندگی میکنند ،در واقع درون گرایی از اصول معماری کشور های اسلامی و مسلمان نشین

میباشد که در ساخت و ساز های خانه ها استفاده میشد.اما ابداع این معماری اسلام نبود و فقط توسط ان تثبیت شده است .در واقع بعد از ظهور اسلام  در ساختمان سازی روش جدیدی ابداع نشد و از همان الگوهای معماری قدیمی در ساختن مساجد استفاده کرد

error: Content is protected !!