شستشوی نمای اجری

شستشوی نمای اجری در صورتی که داری جرم و کثیفی زیادی نباشد میتوان جهت شستشو از

دستگاه واترجت برای جرم زدایی  استفاده کرد

نماهاي اجري به علت بافت زبر به سرعت الودگي و گردو غبار را به خود جذب ميكند. و در صورتي كه

سالها از ان بگذرد تبديل به جرم ميشود و ممكن است احتياج به سند بلاست پيدا بكند كه به سطح اجر

صدمه ميزند. بنابر اين بهتر است تا هر ١ تا ٢ سال توسط واتر جت شسته شود تا همچنان بعد از ساليان

سال يك نماي تميز و زيبا داشته باشيد. همچنین میتوان از مواد نانو و یا رزین ها جهت ضد اب سازی

و براق کردن اجر نما استفاده نمود.

شستشوی نمای اجری

    شستشوي نماي اجري

 

UA-114361897-1
error: Content is protected !!